Published: 5/26/2020 1:24:41 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Orgo Tech AB: Orgo Tech föreslår namnbyte till någon variant av Hubso

Aktieägarna i teknikbolaget Orgo Tech kallas till årsstämma den 30 juni i Stockholm. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2019.

Förslag till styrelse avses presenteras så fort som möjligt och senast i anslutning till årsstämman.

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att bolaget byter namn till i första hand Hubso Group och därefter i fallande ordning Hubso Global, Hubso International eller Hubso Tech.

Styrelsen vill ha bemyndigande från årsstämman att besluta om nyemission av aktier, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Read more about Orgo Tech AB