Published: 8/17/2020 9:09:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma kallar till extra stämma för att uppdatera emissionsbemyndigande

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Double Bond Pharma kallas till extra bolagsstämma måndagen den 7 september i Uppsala.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

"Vi kallar till stämman för att uppdatera vårt bemyndigande till att även innefatta teckningsoptioner för att få ett ytterligare manöverutrymme för potentiella kapitalanskaffningen", kommenterar vd Igor Lokot syftet med den extra bolagsstämman i ett separat pressmeddelande.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB