Published: 8/19/2020 4:58:05 PM

QBNK: En digital vinnare? - Affärsvärlden

Mjukvarubolaget QBank värderas lågt relativt börsens andra SaaS-bolag. På kort sikt är osäkerheten stor men kan bolaget accelerera tillväxten så är uppsidan fin.

Link to the analysis

Read more about QBNK Holding AB