Published: 8/27/2020 6:57:26 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma rapporterar en högre förlust i andra kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar som väntat ingen omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar en ökad rörelseförlust.

Rörelseresultatet blev -2,8 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före skatt var -2,8 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet efter skatt blev -2,8 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på -0,08 kronor (-0,10).

I rapporten skriver vd Igor Lokot att arbetet med Temodex/SI-053 utvecklas enligt plan.

”Arbeten med tillverkning, regulatoriska förberedelser samt sista prekliniska studier går enligt plan och vi står fast med vår plan, att lämna in ansökan för fas 1 i Q1 2021”, säger Lokot.


Double Bond Pharma, Mkr Q2-2020 Q2-2019
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,8 -2,6
Resultat före skatt -2,8 -2,6
Nettoresultat -2,8 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,08 -0,10

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB