Published: 9/9/2020 9:09:24 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma har satt upp 10 milstolpar för kliniska prövningen av SI-053

Double Bond Pharma har ställt upp tio milstolpar för den kliniska prövningen av SI-053, uppger Igor Lokot i ett vd-brev.

Beskedet ges i samband med det stora intresset för SI-053-utvecklingen och att bolaget äntligen kan börja förutse tidsfrister för återstående aktiviteter till CTA-ansökan lämnas in. Detta förväntas uppnås under första kvartalet 2021.

”Vi avslutar vårt prekliniska paket med gedigna data enligt rekommendationerna från Europeiska läkemedelsmyndigheten. Tillverkning av aktiv farmaceutisk ingrediens och hjälpämne pågår enligt god tillverkningssed; den kliniska studieplanen för flera kliniker är nära att slutföras och slutligen pågår lagkraven för relevanta dokument från det europeiska upphandlingsavtalet. Double Bond Pharmaceutical har ambitionen att ge patienter bättre behandling så snart vi kan”, säger Igor Lokot.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB