Published: 9/22/2020 5:13:07 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharma kommer tillföras 14,3 miljoner kronor genom optionslösen

Forskningsbolaget Selectimmune Pharma kommer tillföras 14,3 miljoner kronor genom optionslösen.

Torsdagen den 17 september 2020 avslutades nyttjandeperioden för Selectimmune Pharmas teckningsoptioner av serie TO 1 B. Totalt nyttjades 1 792 565 teckningsoptioner av serie TO 1 B, motsvarande en teckningsgrad om cirka 90 procent av TO 1 B.

Selectimmune tillförs därmed totalt cirka 14,34 miljoner kronor före emissionskostnader.

Selectimmune har därmed säkerställt kapital för att fortsätta finansiera verksamheten och den utvecklingsplan som kommunicerats av bolaget, uppger bolaget vidare.

Read more about SelectImmune Pharma AB (publ)