Published: 9/29/2020 7:56:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Energy Save Holding AB (publ): ES Energy Saves huvudägare lånar ut aktier i samband med noteringsemissionen

ES Energy Saves huvudägare har i samband med bolagets noteringsemission lånat ut aktier till Partner Fondkommission. Syftet är att underlätta för administrationen att leverera aktier till de investerare som tecknat aktier, innan dess att emissionerna är registrerade hos bolagsverket. Det framgår av ett pressmeddelande.

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut åt bolaget i samband med den planerade noteringen på Spotlight.

Noteringen blev kraftigt övertecknad med 595 procent och tillför ES Energy 23 miljoner kronor. Erbjudandet bestod av en miljon nyemitterade B-aktier samt ytterligare 150 000 B-aktier som övertilldelningsoption som säljs för 20 kronor styck.

Efter registreringen av nyemissionen inklusive övertilldelning ökar antalet B-aktier i bolaget till nästan 3,5 miljoner.

Registreringen av aktiekapitalshöjningarna hos Bolagsverket beräknas ske senast den 7 oktober 2020, då de utlånade aktierna återlämnas.

ES Energy börjar handlas på Spotlight imorgon den 30 september.

Read more about Energy Save Holding AB (publ)