Published: 10/16/2020 12:22:56 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma har bevisat effekten av SI-053 framgångsrikt i in vivo studier på möss

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma rapporterar att in vivo proof-of-concept studien av SI-053 på möss har varit framgångsrik. Det framgår av ett pressmeddelande.

In vivo studien, en effektstudie av SI-053, bolagets främsta produkt för lokal behandling av primära maligniteter i hjärnan, utformades och utfördes i enlighet med europeiska läkemedelsmyndighetens, EMA:s rekommendationer. Nakenmöss injicerades med humana glioblastomceller för att efterlikna en hjärntumör i en subkutan modell. Effekten utvärderades med en enda intratumoral injektion av SI-053 (låg, medel eller hög dos) i kombination med en standardbehandlingsregimen (SoC), som är anpassad för möss utifrån en patientbehandling.

De viktigaste resultaten från denna studie där effekten av SI-053 har påvisats visade att:
* Djuren tolererade SoC och uppvisade minskad tumörvolym jämfört med ickebehandlade djur
* Alla SI-053 doser visade statistiskt signifikant överlägsenhet när det gäller att minska tumörvolymen även innan SoC startades
* Effekten av SI-053 förstärktes i kombination med SoC, vilket resulterade i 34 procent av tumörtillväxthämningen

- Studien utformades noggrant för att imitera de kliniska förhållandena och var väl utförda vilket resulterade i ett robust bevis på konceptet, säger doktor Carolina Araújo, direktör för preklinisk utveckling på Double Bond Pharmaceutical.

- Detta är den andra viktiga milstolpen som vårt team når för att starta den kliniska utvecklingen av SI-053, kommenterar Igor Lokot, vd för Double Bond Pharmaceutical.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB