Published: 10/29/2020 12:50:23 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about SelectImmune Pharma AB (publ): Selectimmune Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i forskningsbolaget Selectimmune Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 26 november i Malmö. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, innebärande omval av styrelseordförande Catharina Svanborg, styrelseledamöterna Carl-Johan Wachtmeister, Gabriela Godaly och Helena Lomberg samt styrelsesuppleant Jan Zetterberg.

Read more about SelectImmune Pharma AB (publ)