Published: 12/15/2020 2:19:49 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma rapporterar positiva studieresultat i djur med SI-053

Double Bond Pharmaceuticals rapporterar positiva resultat från den avslutade farmakokinetiska in vivo studien av SI-053 på råttor.

Resultaten visar bland annat att en dos av SI-053 i hjärnan ökar TMZ tillgängligheten intracerebralt och att produkten även fungerar i närliggande hjärnvävnader.

Vd Igor Lokot säger att detta är den fjärde avgörande milstolpen som inte bara stöder det terapeutiska konceptet av SI-053 men också vikten av att gå in i kliniska prövningar för att så småningom gynna patienterna.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB