Published: 1/29/2021 3:49:24 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Game Chest Group AB: New Equity Venture ingår lock up-avtal kring Game Chest-innehav efter försäljning

Investeringsbolaget New Equity Venture (NEVI) ingår ett lock up-avtal avseende innehavet i Game Chest Group (GCG) efter en större försäljning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Någon ytterligare försäljning av aktier kan inte ske fram till och med den 31 oktober 2021.

"NEVI bedömer framtiden för GCG som ytterst ljus och vill med ingåendet av beskriven lock-up manifestera sina långsiktiga ambitioner som stark ägare i bolaget. Det är även glädjande att bolaget erhållit nya ägare som tror på bolaget och kan utveckla Game Chest Group in i framtiden", förklarar investeringsföretaget.

Det meddelades tidigare idag att New Equity Venture har utanför marknaden sålt 1,75 miljoner aktier i Game Chest, vilket innebär att ägarandelen minskar från 33,26 till 16,58 procent av aktierna i bolaget.

Read more about Game Chest Group AB