Published: 2/18/2021 2:02:36 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma utvecklat bioanalytisk metod för temozolomid - inleder valideringsstudier

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har nu utvecklat den bioanalytiska metoden för temozolomid i mänsklig plasma och kan nu börja med validerings- och stabilitetsstudier, enligt ett pressmeddelande.

"Studierna har utförts av ett företag som är beläget i EU och som är specialiserad på utvecklingen av bioanalytiska metoder för olika ämnen i mänsklig matrix. Dessa studier krävs för att man under klinisk fas I ska kunna analysera de mänskliga patientproverna för farmakokinetiska data. Man påbörjar därmed validerings- och stabilitetsstudier för temozolomid i mänsklig plasma som nästa steg i utvecklingen", skriver bolaget.

Double Bond Pharma köpte projektet under hösten 2015 och utvecklar projektet under namnet SI-053. Målet är att utveckla projektet till ett läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB