Published: 3/22/2021 1:53:11 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma utvecklat metoden för AIC

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har framgångsrikt utvecklat den bioanalytiska metoden för en metabolit av Temozolomid i mänsklig plasma, 5-amino-4-imidazole-carboxamide (AIC).

Studierna utfördes av ett specialiserat företag som är beläget i EU, enligt ett pressmeddelande.

Förra månaden rapporterades en framgångsrik utveckling av metoden för modersubstansen temozolomid. Bolaget påpekar att från ett farmakologiskt perspektiv är koncentration av AIC lika viktigt som koncentration av temozolomid.

Även denna metod har utvecklats enligt GLP (Good Laboratory Practice).

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB