Published: 3/23/2021 12:48:21 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma slutfört GLP-toxicitetsstudie av SI-053 på råttor

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har slutfört en GLP-toxicitetsstudie av läkemedelskandidaten SI-053 på råttor i preklinik. Sex av tio milstolpar inför den planerade kliniska studien har därmed slutförts. Det framgår av ett pressmeddelande.

SI-053 administrerades med låg, medel och hög dos som följdes av en cykel av oral Temozolomid och strålning.

Studien visade ingen toxicitet för hjälpämnet, och stödjer säkerheten för startdosen i den planerade kliniska prövningen.

Tillsammans med effekt- och PK-studier bedöms hela det prekliniska datapaketet stärka den vetenskapliga grunden för den kliniska prövningen av SI-053 och målet att förbättra behandlingen av glioblastom.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB