Published: 3/29/2021 10:05:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Novus Group International AB: Karin Eliasson föreslås som nyval till styrelsen i Novus Group

Aktieägarna i opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group kallas till årsstämma måndag den 26 april. Stämman genomförs digitalt och genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om en utdelning på 9 öre per aktie.

Valberedningen föreslår nyval av Karin Eliasson som styrelseledamot. Omval föreslås av Jan Scherman som styrelseordförande och omval av styrelseledamöterna Micael Dahlén, Kristin Sjöström och Torbjörn Sjöström.

Karin Eliasson har en lång erfarenhet och har suttit i ledningen i flera storbolag, däribland Autoliv, Telia och SCA. Hon är i dag styrelseledamot i Ruter Dam och Karolinska universitetssjukhuset.

Read more about Novus Group International AB