Published: 4/21/2021 11:51:39 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas feasibility-studier har slutförts

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma meddelar att feasibility-studierna för kliniska siterna för SI-053 fas 1 klinisk prövning har slutförts. Detta har resulterat i valet av fyra siter inom EU.

Denna process har inkluderat: identifiera kliniska utredare som är intresserade av att delta i studien, utvärdera siter, få input från utredare om försöksdesign för att anpassa studieproceduren till klinisk praxis och stödja optimal patientrekrytering samt förstå den lokala regleringen för att bedöma potentialen för att genomföra kliniska prövningar i en medlemsstat. DBP har slutfört processen tillsammans med dess kliniska CRO, CATO-SMS Oncology.

"Klinisk prövnings genomförbarhet är en enorm och viktig process för att utvärdera möjligheten att genomföra ett visst kliniskt program i en definierad geografisk region med det övergripande målet att optimalt slutföra projekt när det gäller tidslinjer, mål och kostnad", säger Dr. Breezy Lindqvist, Chief Medical Officer och chef för klinisk utveckling på Double Bond Pharmaceutical.

Vd Igor Lokot säger:

"Detta är den sjunde viktiga milstolpen som uppnås av vårt team för att starta den kliniska utvecklingen av SI-053. Vi är stolta över att ha avslutat ytterligare en viktig milstolpe som för oss ytterligare ett steg närmare CTA".

CTA står för klinisk prövningsansökan.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB