Published: 4/22/2021 9:15:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma fastställer teckningskursen i företrädesemission till 1,43 kronor per unit

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har nu fastställt teckningskursen i den sedan tidigare aviserade företrädesemissionen till 1,43 kronor per unit. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 11,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Varje unit består av en nyemitterad B-aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Det framgår av ett pressmeddelande.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB