Published: 5/3/2021 9:12:25 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sustainion Group AB: Sustainions företrädesemission blev kraftigt övertecknad, utökar emissionen ytterligare

Industribolaget Sustainions företrädesemission på 11,6 miljoner kronor blev kraftigt övertecknad. Styrelsen har därför beslutat att utnyttja övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor samt genomföra en riktad nyemission till en begränsad grupp investerare på 16,0 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs sammantaget 34,5 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,0 miljoner kronor.

Företrädesemissionen tecknades till 98,8 procent med stöd av teckningsrätter och totalt teckandes emissionen till 1 380 procent. Bolaget får 1 350 nya aktieägare.

Den riktade nyemissionen genomförs till teckningskursen 1,15 kronor per aktie, vilket är samma teckningskurs som i företrädesemissionen och tecknas av KL Capital, Modelio Equity och T-Bolaget med flera.

Sustainion har efter nyemissionerna totalt 150,96 miljoner aktier utestående.

Read more about Sustainion Group AB