Published: 5/5/2021 8:58:00 AM

Double Bond Pharma: Sällsynt potential från öst - Mangold

Mangold tar upp bevakning av läkemedelsutvecklaren Double Bond Pharmaceutical (DBP) med rekommendationen Köp och riktkursen 3,90 kronor för aktien på 12 månaders sikt. Bolaget utvecklar en läkemedelskandidat mot svår typ av hjärntumör, SI-053, vilken ska genomgå fas 1-studier under 2021. Utvecklingen sker med en tidigare känd substans och ett färdigt läkemedel, Temodex med ursprung från ett universitet i Belarus. För att kunna genomföra fas 1-studier gör bolaget en kapitalanskaffning.

DBP ska med Temodex som prototyp utveckla SI-053 för bättre behandling av glioblastoma, en svår typ av hjärntumör. Bolaget har fått särläkemedel-status (orphan drug) för SI-053 i Europa. Syftet med SI-053 är att det ska vara ett komplement till standardbehandling och förlänga patientens överlevnad vilket Temodex tidigare visat. SI-053 appliceras lokalt i hjärnan direkt efter kirurgi vilket bedöms vara mer effektivt än standardbehandling med kemoterapi och strålning som sätts in i ett senare skede.

Mangold har värderat aktien baserat på försäljningsprognoser för läkemedelskandidaten SI-053. Utifrån våra antaganden om marknad och försäljningspotential har vi riskjusterat nuvärdet. Detta har lett fram till ett motiverat värde på aktien om 3,90 kronor och en uppsida om 160 procent. Om bolaget kan bredda till fler indikationer ser Mangold att potentialen i bolaget ökar.


Link to the analysis

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB