Published: 5/26/2021 8:23:47 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sustainion Group AB: Sustainion byter redovisningsstandard

Industribolaget Sustainion kommer att byta redovisningsstandard till IFRS, från idag BFNAR.

Detta är i linje med vad som är standard för noterade bolag. Sustainion uppger också att man genom detta även underlättar jämförelse av företaget med andra bolag.

Read more about Sustainion Group AB