Published: 7/15/2021 8:18:34 AM

Angler Gaming: Vinstvarning med svag guidance - Penser

Svagt andra kvartal
Angler har meddelat marknaden att omsättningen under Q2 kommer ligga i spannet EUR 10–10,15m och EBIT EUR 1,9–2m. Siffrorna motsvarar en negativ tillväxt q/q om ca 25% och 13% y/y. Omsättningstappet förklaras framför allt av att de stora fotbollsmästerskapen har drivit upp kundanskaffningskostnaden och styrt kunder mot etablerade sportboksaktörer. Bolaget har även betalat ut en storvinst om EUR 0,35m vilket påverkat EBIT.

Osäkerhet kring momentum...
För att reflektera den ökade osäkerheten i momentum höjer vi våra estimat för kundanskaffningskostnaden de kommande perioderna. Det resulterar i att vi sänker försäljningsestimaten med närmare 20% kommande år. Den låga transparensen i bolaget gör att vi bibehåller de högre kostnaderna för marknadsföring under vår prognosperiod. Detta har stöd i bolagets tradin gupdate som indikerar att Q3 inletts på samma nivå som Q2.

...reflekteras i nytt motiverat värde
Vi sänker vårt motiverade värde till 22–23 kr (29–31). Den främsta anledningen är en osäkerhet gällande momentum för bolagets verksamhet. Vi anser givet den information vi har att det är svårt att se om de initiativ som management tar leder till att bolaget återgår till den tidigare tillväxten. I våra estimat för 2021 växer bolaget i linje med den internationella spelmarknaden vilket är i linje med guidance.

Läs den fullständiga analysen, publicerad 14-07-2021 kl. 09:00: https://docs.penser.se/a/2073/ANGLR20210714.pdf


Link to the analysis

Read more about Angler Gaming plc