Published: 7/20/2021 10:13:36 AM

Synthetic MR: Fortsatt tillväxt trots kvarvarande restriktioner - Analysguiden

Trots fortsatta Covid-19 relaterade problem levererade SyntheticMR fortsatt tillväxt under andra kvartalet. Analysguiden ser god potential för långsiktig tillväxt i takt med goda marginaler och behåller motiverat värde på 40 kronor.

Link to the analysis

Read more about SyntheticMR AB