Published: 7/26/2021 1:56:39 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about DanCann Pharma A/S: Dancann Pharma har genomfört riktad nyemission och säkrat kreditfacilitet

Cannabisbolaget Dancann Pharma har genomfört en riktad nyemission på 6,4 miljoner danska kronor samt säkrat en kreditfacilitet på 13,7 miljoner svenska kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Dancann Pharma har gett ut cirka 1,7 miljoner nya aktier till ett pris per aktie om 3,745 danska kronor. Bland investerarna i emissionen fanns Dancann Pharmas styrelsemedlemmar och ledningsgrupp. Bolaget har även gett ut 1,7 miljoner teckningsoptioner, vilka ger rätten att teckna en aktie till ett pris om 4,9 danska kronor per aktie.

Vidare har en kreditfacilitet på 13,7 miljoner svenska kronor tecknats med Modelio Equity. Den har en löptid på 1 år med en månatlig ränta på 1,5 procent.

Totalt har Dancann Pharma tillförts cirka 16,3 miljoner danska kronor genom dessa nya finansieringar, vilket är kapital som ska användas för tillväxt samt för att göra bolagets produktionskapacitet tio gånger så stor som den är idag.

Read more about DanCann Pharma A/S