Published: 3/23/2021 12:32:00 PM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: 6 AV 10 MILSTOLPAR SLUTFÖRDA FÖR PRÖVNING AV SI-053

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Spotlightlistade läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical (DBP) meddelar att den långsiktiga GLP-toxicitetsstudien av SI-053 på råttor har slutförts.

Syftet med studien var att utvärdera den potentiella toxiciteten av intracerebral administrering av SI-053 i kombination med efterföljande anpassad kemo-strålningsbehandling (Standard of Care för Glioblastoma).

In vivo-modellen bestod av administrering av SI-053 vid låg, medel och hög dos som följdes av en cykel av oral Temozolomid och strålning hos råttor.

Studien visade ingen toxicitet för hjälpämnet. Dessutom stödjer studien säkerheten för startdosen i den planerade kliniska prövningen.

"Studien designades enligt EMA:s vetenskapliga råd, och gav en korrekt marginal för säkerhet för startdosen på människa. Tillsammans med effekt- och PK-studier stärker hela det prekliniska datapaketet den vetenskapliga grunden för den kliniska prövningen av SI-053 och stöder DBP:s mål att förbättra behandlingen av glioblastom", säger Lili Li, vice direktör för preklinisk utveckling och senior medicinsk chef för klinisk utveckling.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB