Published: 8/27/2021 7:02:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas förlust ökade i Q2

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma rapporterar en minskad omsättning och ökad förlust under andra kvartalet jämfört med fjolåret.

Omsättningen sjönk till 0,2 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor (-2,8).

Resultatet före och efter skatt var -6,0 miljoner kronor (-2,8), och per aktie -0,11 kronor (-0,08).

Likvida medel uppgick till 15,8 miljoner kronor (13,9).

Bolaget har under andra kvartalet avklarat den sista punkten av totalt tio vad gäller att ta SI-053 till kliniska prövningar. Nästa steg blir nu att få myndighetsgodkännande för att kunna påbörja klinisk utveckling inom de närmaste månaderna.

”Redan nu ser vi ett extremt högt terapeutiskt värde av SI-053: om vi upprepar resultaten för Temodex (9 månaders extra överlevnad) med SI-053 genom dess kliniska effekt så kommer SI-053 garanterat ingå i standardbehandling av primära hjärntumörer”, säger vd Igor Lokot.


Double Bond Pharma, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,5 -60,0%
Rörelseresultat -6,0 -2,8
Resultat före skatt -6,0 -2,8
Nettoresultat -6,0 -2,8
Resultat per aktie, kronor -0,11 -0,08
Likvida medel 15,8 13,9 13,7%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB