Published: 9/15/2021 1:52:25 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffees försäljning steg 24 procent i augusti

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee ökade omsättningen med 24 procent under augusti.

Det framgår av en finansiell uppdatering.

Omsättningen ökade till 1,46 miljoner kronor (1,17).

Resultatet uppgick till cirka -0,2 miljoner kronor (-0,08).

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB