Published: 9/21/2021 6:47:48 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma tar in 5 miljoner kronor genom riktad nyemission

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmas styrelse har beslutat att ta in 5 miljoner kronor genom en riktad nyemission, för att öka den kliniska utvecklingstakten i bolaget. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen består av cirka 3,8 miljoner aktier och den är riktad till tio privata och institutionella investerare, med en teckningskurs på 1,3 kronor per B-aktie. Senast betalt i går var 1,42 kronor.

För befintliga aktieägare kommer utspädningseffekten uppgå till cirka 7 procent.

Med det tillförda kapitalet ska Double Bond Pharma öka utvecklingstakten inom framförallt det kliniska arbetet av sin läkemedelskandidat SI-053 för behandling av den vanliga hjärntumören glioblastom.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB