Published: 4/21/2021 7:48:10 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: RÖRELSERESULTAT -5,1 MLN KR 1 KV (-4,3)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det Spotlightlistade läkemedelsbolaget Double Bond Pharmaceutical (DBP) redovisar ett rörelseresultat för koncernen om -5,1 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,3).

Nettoresultatet uppgick också till -5,1 miljoner kronor (-4,3), motsvarande ett resultat per aktie om -0:11 kronor (-0:13).

De totala intäkterna var 0,1 miljoner kronor (0,7).

Under första kvartalet var bolagets största fokus på utvecklingen av cancerläkemedelskandidaten SI-053. Kliniska planeras starta inom några månader, skriver DBP:s vd Igor Lokot i kvartalsrapporten.

DBP föreslog i början av mars en företrädesemission på högst 8,1 miljoner så kallade units. Årsstämman den 21 april ska ta ställning till emissionen.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB