Published: 4/22/2021 9:10:06 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Double Bond Pharmaceutical International AB: TECKNINGSKURS 1:43 KR/UNIT I TIDIGARE MEDDELAD EMISSION

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Double Bond Pharmaceutical meddelar att teckningskursen i den tidigare aviserade företrädesemission av units har fastställts till 1:43 kronor per unit. Genom emissionen tillförs bolaget cirka 11,6 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen för varje unit har fastställts till 75 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Spotlight under tio handelsdagar från och med 8 april 2021 till och med 21 april 2021. Nyemissionen omfattar högst 8.121.927 units.

Bolaget kan tillföras ytterligare emissionslikvid vid utnyttjandet av teckningsoptionerna. Varje unit består av en nyemitterad B-aktie samt en nyemitterad teckningsoption av serie TO 2021/2022.          
        

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB