Published: 11/12/2021 6:49:22 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma minskade förlusten i tredje kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar en omsättning och en minskad förlust i det tredje kvartalet, jämfört med året innan.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,0).

Rörelseresultatet blev -4,1 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet före skatt var -4,1 miljoner kronor (-5,2).

Resultatet efter skatt blev -4,1 miljoner kronor (-5,1), och per aktie -0,07 kronor (-0,12).

Likvida medel uppgick till 15,6 miljoner kronor (17,1).

Bolagets främsta produkt är SI-053 eller Temodex som används på patienter med glioblastom. Temodex är utvecklad i Belarus. DBP fick licens på produkten 2015 och har sedan dess jobbat på att utveckla en egen version.

”Redan nu ser vi ett extremt högt terapeutiskt värde hos SI-053: om vi upprepar resultaten för Temodex (9 månaders längre överlevnad) med SI-053 genom dess kliniska effekt så kommer SI-053 garanterat att utgöra en del av standardbehandlingen av primära hjärntumörer framöver”, säger vd Igor Lokot i rapporten.


Double Bond Pharma, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,0
Rörelseresultat -4,1 -5,2
Resultat före skatt -4,1 -5,2
Nettoresultat -4,1 -5,1
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,12
Likvida medel 15,6 17,1 -8,8%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB