Published: 5/3/2021 9:19:25 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Sustainion Group AB: RIKTAD EMISSION I SAMBAND MED FÖRETRÄDESEMISSIONEN

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sustainion Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission på 16 miljoner kronor till en begränsad grupp investerare i syfte att bättre kunna tillvarata de goda förvärvsmöjligheter som styrelsen identifierat.

Det framgår av ett pressmeddelande där det samtidigt uppges att den företrädesemission som bolaget har genomfört blev fulltecknad samt att Sustainon beslutat att utnyttja hela övertilldelningsemissionen om 6,9 miljoner kronor till följd av överteckningen i företrädesemissionen.

Sammantaget tillförs bolaget 34,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningskursen i den riktade emissionen är 1:15 kronor. Den motsvarar kursen i företrädesemissionen och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig efter genomförd sondering, heter det.          
        

Read more about Sustainion Group AB