Published: 12/7/2021 8:15:40 AM

Dancann Pharma: Ljusare utsikter än någonsin tidigare - Carlsquare

DanCann har haft en hög affärsaktivitet under de senaste månaderna. En stärkt kassaposition med god kostnadskontroll har gett bolaget andrum. Förvärvet av CannGros kommer att generera bolagets första intäkter under innevarande kvartal. Regulatoriska framsteg i både Tyskland och Danmark har meddelats. Vidare har bolagets partner Tetra BioPharma presenterat robusta första data från två fas II-studier mot cancersmärta. DanCann står inför ett kommersiellt genombrott med flera aktiviteter som förväntas driva tillväxten. Vi justerar upp motiverat värde per aktie till 9,5 DKK (8,5) medan vårt bull-case ökar till 15,5 DKK och 4,9 DKK i bear-case.

Link to the analysis

Read more about DanCann Pharma A/S