Published: 5/11/2021 9:14:12 AM

This is a news from the news agency Direkt Disclaimer


Direkt about Novus Group International AB: NETTORESULTATET STEG TILL 1,8 MLN KR 1 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Analys- och undersökningsföretaget Novus Group, vars aktie handlas på Spotlight, redovisar ett nettoresultat för det första kvartalet 2021 på 1,8 miljoner kronor (1,0).

Nettoomsättningen steg till 18,2 miljoner kronor (17,5).

Rörelseresultatet ökade till 2,3 miljoner kronor (1,3).

"Novus fortsätter sin organiska tillväxt med ett starkt första kvartal 2021. Omsättning och lönsamhet ökar och rörelsemarginalen är över 10 procent", skriver vd Torbjörn Sjöström i delårsrapporten.

Att Novus inte drog ned under pandemin har bidragit till att lägga grunden för fortsatt tillväxt, enligt Torbjörn Sjöström.

"Efterfrågan på den kunskap Novus levererar ökar och vi möter den ökade efterfrågan både med förbättrade interna processen och med nyanställningar. Det finns goda möjligheter till en mycket starkare marknadsposition med tillväxt utan att behöva riskera lönsamheten", skriver han i rapporten.          
        

Read more about Novus Group International AB