Published: 12/23/2021 7:04:38 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamify tillförs 2,95 miljoner kronor genom optionsinlösen

Mjukvaruplattformen Streamify har tillförts 2,95 miljoner kronor genom nyttjande av 403 442 teckningsoptioner av serie TO1. Det framgår av ett pressmeddelande.

Optionerna gavs ut i december 2020 och nyttjandegraden vid inlösen uppgick till 29,1 procent.

"Tillsammans med likviden från höstens riktade nyemission är vi rustade för att kunna fortsätta satsningarna inom live video shopping", kommenterar Streamifys vd Johan Klitkou.

Read more about Streamify AB