Published: 12/28/2021 10:58:59 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Styrelseordförande ökar sitt aktieinnehav i Sjöstrand Coffee

Fredrik Petersson har den 27 december genom bolaget Torrahf Invest köpt 20 000 aktier i kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 2,70 kronor per aktie, en affär på 54 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB