Published: 1/4/2022 10:30:11 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica ser stort värde av legalisering av cannabis i Tyskland

Medicinska cannabisbolaget CS Medica ser en stor potential i Tyskland efter att den nya koalitionsregeringen förslag om att etablera en etablerad marknad för försäljning av cannabis för rekreationsändamål.

Försäljningen kommer i så fall att ske i licensierade butiker.

"För ett företag som tillhandahåller läkemedel som innehåller cannabis och cannabinoider är detta initiativ mycket tillfredsställande eftersom det "lättar" regleringssituationen och visar en form av marknadsacceptans", uppger CS Medicas vd Lone Henriksen i en kommentar.

Det sker en uppluckring av lagstiftningen kring cannabis i flera länder, däribland Malta. Lagstiftningsprocessen i Tyskland väntas inledas i år.

Read more about CS MEDICA A/S