Published: 1/7/2022 9:07:16 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamifys ordförande Lars Ekström ökar sitt aktieinnehav

Lars Ekström har den 5 januari köpt 8 000 aktier i mjukvaruplattformen Streamify där han är styrelseordförande. Aktierna köptes till kursen 6,87 kronor per aktie, en affär på 55 000 kronor.
Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Streamify AB