Published: 1/20/2022 11:39:23 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Sjöstrand Coffee Int AB: Sjöstrand Coffee rapporterar försäljning på 4,6 miljoner kronor, vinst på 1,1 miljoner kronor i december

Kaffemaskinstillverkaren Sjöstrand Coffee ökar försäljningen till 4,6 miljoner kronor i december 2021, jämfört med 1,1 miljoner kronor motsvarande månad föregående år. Resultatet blev en vinst på 1,1 miljoner kronor (0,0). Det framgår av ett pressmeddelande.

Ackumulerat för helåret 2021 ökade försäljningen till 26,2 miljoner kronor (10,3) med ett resultat på 0,7 miljoner kronor (-1,6).

Read more about Sjöstrand Coffee Int AB