Published: 1/20/2022 3:04:51 PM

QBNK: Expanderar organisationen - AFV

Mjukvarubolaget har ny VD sedan våren 2021. QBank har skruvat upp rekryteringstempot rejält vilket pressar resultatet på kort sikt. Långsiktigt hoppas bolaget kunna accelerera tillväxten. Är aktien köpvärd?

Link to the analysis

Read more about QBNK Holding AB