Published: 2/3/2022 7:01:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Follicum AB: Follicum har i dag sista handelsdag före avnotering, bolaget fusioneras med Coegin Pharma

Forskningsbolaget Follicum har i dag den 3 februari sista handelsdag på Spotlight Stock Market före avnotering. Bolaget fusioneras med Coegin Pharma som övertagande bolag. En aktie i Follicum ger en aktie i Coegin Pharma.

Read more about Follicum AB