Published: 2/14/2022 8:48:36 AM

Double Bond Pharma: Hjärntumör-projekt kan ta fart - Mangold

Mangold uppdaterar läkemedelsutvecklaren Double Bond Pharma (DBP). Bolaget väntar inom kort besked om att påbörja kliniska studier med SI-053, en läkemedelskandidat som ska bidra till total eliminering av tumörceller efter tumörresektion hos patienter med hjärntumör. Kandidaten är tänkt att minska återfall och därmed förbättra överlevnaden. Den är baserad på ett befintligt läkemedel och väntas kunna ingå vid standardbehandling i samband med svår typ av hjärntumör, så kallad glioblastoma.

DBP ska i fas 1-studier identifiera dos, toxicitet och säkerhet för SI-053 för efterföljande fas 2-studier. Fas 1-studien väntas vara klar under våren 2023. Bolaget genomförde en nyemission våren 2021 med syfte att finansiera studien. I slutet på februari 2022 inleds ett teckningsoptionsprogram som kan ge bolaget ytterligare kapital för att täcka kostnader för studien. Ett godkännande för studien finns i Nederländerna och vid ett godkännande i Tyskland kommer studien att starta. Detta ser vi som en trigger i aktien.

Mangold kategoriserar DBP som en oupptäckt aktie där forskningen värderas lågt. Risken i projektet är hög men samtidigt används läkemedlet Temodex, prototypen av SI-053, redan på vissa marknader. Det finns även förbättringspotential i ökad överlevnad vilket kan göra SI-053 till standardbehandling vid svår hjärntumör. Mangold ser potential men framhåller att projektet är i tidig fas. Riskjusteringar har gjorts för att få fram ett motiverat värde. Detta har i sin tur anpassats till en riktkurs på 1,80 kronor.


Link to the analysis

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB