Published: 3/24/2022 11:58:11 AM

Dancann Pharma: Startskottet på ny era? - Carlsquare

DanCann fortsätter leverera på utsatt plan. Förvärvet av CannGros genererade Bolagets första redovisade nettoomsättning, ett viktigt kliv i den pågående kommersialiseringsfasen. Vidare fortsätter Bolaget redovisa en kontrollerad kostnadskostym trots investeringar för att möta den förväntade tillväxten. Vi bedömer fortsatt att 2022 blir det mest spännande året i Bolagets historia. Mot bakgrund utav den svaga utvecklingen på börsen liksom DanCanns peer-grupp justeras det motiverade värdet per aktie ned till 7,6 DKK (9,5) medan vårt bull-case sjunker till 12,0 DKK och 4,0 DKK i bear-case.

Link to the analysis

Read more about DanCann Pharma A/S