Published: 3/31/2022 8:55:55 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines tillförs 4,5 miljoner kronor från utnyttjande av teckningsoptioner

Vaccinbolaget Eurocine Vaccines meddelar att 2,67 miljoner teckningsoptioner TO 4 utnyttjades i mars för att teckna aktier i bolaget. Det motsvarar en teckningsgrad på 84,5 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har tecknat ett tecknings- samt garantiåtagande av TO 4 med huvudägaren Flerie Invest. Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av aktier till Flerie motsvarande de återstående 15,5 procent av optionsinlösen inom ramen för ingånget garantiåtagande. Eurocine Vaccines tillförs därmed det totala beloppet om 4,5 miljoner kronor för TO 4 före emissionskostnader som beräknas uppgå till 0,65 miljoner kronor.

Eurocine Vaccines har därefter 17,37 miljoner aktier utestående. Flerie Invest ökar sin ägarandel i bolaget till 15,9 procent av kapitalet och rösterna, jämfört med tidigare 13,4 procent och passerar därmed flaggningsgränsen vid 15 procent.

Read more about Eurocine Vaccines AB