Published: 4/11/2022 8:27:58 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bodyflight: Bodyflight attraktivt värderat - Kalqyl

Upplevelsebolaget Bodyflight är attraktivt värderat, skriver Kalqyl i en uppdragsanalys.

"Bedömningen är att Bodyflight har goda framtidsutsikter och vår prognos är att omsättningen ökar i samma takt för helåret 2022 som under helåret 2021, vilket ger en omsättning på cirka 33,5 miljoner kronor. Båda vindtunnlarna har högre kapacitet än vad som används idag, vilket indikerar att det inte kommer finnas några större investeringsbehov kopplat till tillväxten de närmsta åren, förutsatt att bolaget inte investerar i fler aktiviteter i anslutning till vindtunnlarna", skriver analyshuset.

Därutöver lyfts det fram att bolaget genomfört kostnadseffektiviseringar vilka har en positiv effekt på rörelsemarginalen.

Kaqyl ser stor uppsida i aktien och en begränsad nedsida.

Read more about Bodyflight