Published: 4/25/2022 9:25:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about WntResearch AB: Wntresearch får patent för tillverkningsmetod av läkemedelssubstans

Forskningsbolaget Wntresearch har beviljats ett patent i Europa för bolagets tillverkningsmetod av läkemedelssubstansen Foxy-5. Patentet träder i kraft i samband med tredje kvartalet 2022.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi har nu tagit ytterligare ett steg för att öka möjligheten att erbjuda ett läkemedel mot metastasering med vår läkemedelskandidat Foxy-5. En viktig aspekt av den framtida kommersialiseringen av Foxy-5 är att ha kontroll på produktionskostnaderna och att säkra hög kvalitet i produktionsledet", kommenterar tillförordnad vd Gudrun Anstrén.

Read more about WntResearch AB