Published: 4/26/2022 6:51:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Novus Group International AB: Novus Group handlas i dag exklusive utdelning på 19 öre per aktie

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group handlas i dag den 26 april exklusive rätt till utdelning på 19 öre per aktie. Det motsvarar en direktavkastning på 3,2 procent räknat på senaste betalkursen på 6,00 kronor.

Read more about Novus Group International AB