Published: 4/26/2022 7:54:10 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas får grönt ljus att inleda klinisk studie i Tyskland med SI-053

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma har fått ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) för att inleda en klinisk fas 1-studie med frontlinjeprodukten SI-053 (Temodex), som syftar till att behandla glioblastom. Det framgår av ett pressmeddelande.

Glioblastom uppges vara den vanligaste och mest aggressiva elakartade tumörformen av alla primära hjärntumörer och varje år upptäcks cirka 12 000 nya fall av glioblastom i USA och cirka 250 000 nya fall i världen. Standardbehandling idag utgörs av kirurgi följt av strålning och cytostatikabehandling. Double Bonds Temodex är ett cytostatikum i gelform som administreras lokalt efter kirurgiskt avlägsnande av tumören.

Tyskland är det andra landet att ge godkänt att utföra studier, efter Nederländernas godkännande i september 2021.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB