Published: 4/29/2022 10:55:06 AM

Amhult 2: Stark start på 2022 - Kalqyl

Amhult 2 publicerade den 27 april resultatet för det första kvartalet 2022 och vi är mycket nöjda över siffrorna. Resultatet ökade kraftigt och bolaget fortsätter att leverera enligt strategin för långsiktig och lönsam tillväxt. Vidare visade kvartalet återigen att bolaget kan skapa värde även under osäkra tider. Vi ser Amhult 2 som en attraktiv investering för den långsiktiga investeraren och upprepar efter kvartalet att det finns god uppsida i aktien som kommer bli än större när fler projekt är färdigställda.

Link to the analysis

Read more about Amhult 2 AB