Published: 5/3/2022 7:07:13 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica sänker sina intäktsmål rejält pga förseningar orsakade av covid-19

Medicinska cannabisbolaget CS Medica sänker sina intäktsmål för helåret rejält på grund av förseningar orsakade av covid-19. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget förväntar sig nu intäkter på 12 miljoner danska kronor under verksamhetsåret 2021/22, mot tidigare 50 miljoner danska kronor. På samma sätt väntas intäkterna för nästa verksamhetsår 2022/23 bli 65 miljoner danska kronor istället för tidigare väntade 150 miljoner.

Enligt CS Medica är målet att nå intäkter på 150 miljoner danska kronor först under verksamhetsåret 2023/24.

De reviderade målen beror på covid-19 som lett till betydande förseningar inom kliniska tester, produktion och transport. Också bolaget tillgångs till ingredienserna i Cannasen-produkterna har påverkats.

CS Medica aviserade sina tidigare mål i ett prospekt i samband med noteringen på Spotlight i Danmark i augusti 2021.

Read more about CS MEDICA A/S