Published: 5/3/2022 11:02:01 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bodyflight: Bodyflight kallar till årstämma den 2 juni

Aktieägarna i upplevelsebolaget Bodyflight kallas till årsstämma torsdagen den 2 juni i Bromma.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter är ännu inte klart och kommer presenteras så snart det föreligger.

Read more about Bodyflight